Wat doet de belastingadviseur voor u?

  

Een belastingadviseur helpt bedrijven en particulieren om te voldoen aan de vele verplichtingen die de fiscale wetten en regels met zich meebrengen. Een belastingadviseur werkt dus altijd in opdracht van cliënten. Deze cliënten willen bijvoorbeeld niet te veel belasting betalen en het is taak hen daarin bij te staan. Uiteraard dient een belastingadviseur zich hierbij wel aan de wet- en regelgeving te houden.

Belastingaangifte
Belastingaangifte is voor veel mensen een noodzakelijk kwaad. Er moet met allerlei bedragen en heffingen op het aangiftebiljet worden ingevuld en gecontroleerd, wat voor velen totaal geen routine klus is. Door de minimale kennis omtrent belastingaangifte worden op de aangiftebiljetten dan ook meer dan eens gegevens verkeerd of onvolledig ingevuld.

Naast dat er voor het invullen van een belastingaangifte enige voorkennis wordt gevraagd, is het ook nog eens zo dat er een deadline aan gehangen is waarvoor een belastingaangifte bij de belastingdienst moet zijn ingediend. Voor velen is deze aangiftedatum echter niet haalbaar.

Uitstel aanvragen
Als u de aangifte niet op tijd kunt indienen, kunt u uitstel aanvragen. Doe dit wel vóór de uiterste aangiftedatum, anders krijg u een boete.

Wie betalen belasting?
Iedere Nederlander met een eigen inkomen, of een eigen huis draagt belasting af aan de fiscus. Dit gebeurt door jaarlijks een aangiftebiljet in te vullen en te zenden aan de belastingdienst. Vervolgens controleert de belastingdienst of alle vermelde bedragen overeenkomen met de informatie die de belastingdienst ter beschikking heeft en stelt op basis hiervan de zogeheten belastingaanslag vast.

Wat heeft u nodig om belastingaangifte te doen?
Naast het aangiftebiljet, moet u ook beschikken over uw sofinummer en financiële informatie over het jaar waarvoor u aangifte doet (facturen, afschriften). Vergeet ook niet uw Digi-D inlogcodes bij de hand te hebben, hiermee doet u digitaal aangifte. 

Kost belastingaangifte mij altijd geld?
Nee! Normaal gesproken draagt u ieder jaar belasting af wat overeenkomt met de persoonlijke situatie. Door omstandigheden op dit vlak (veranderingen op financieel niveau bijvoorbeeld) kan het voorkomen dat de belastingdienst aan u teveel belasting heft. Ook door foutieve verwerking bij de belastingdienst zelf kan het voorkomen dat u te veel afdraagt, ook al veranderd er niets in uw persoonlijke situatie. In dat geval kan het dus zo zijn dat u recht heeft op belastingterugave.

Wilt u geen risico’s lopen door te weinig af te dragen, waardoor u aan het einde van een belastingjaar een (groot) bedrag aan belasting extra afdragen, of juist geld behoort terug te krijgen van de fiscus, maar u simpelweg niet weet hoe u dit kunt verkrijgen. Dan loont het zeer zeker een belastingadviseur in te schakelen!

 

direct offertes aanvragen